Adoracja w Wielki Czwartek i nabożeństwa Wielkiego Piątku

Trzy dni przed Wielkanocą w liturgii kościoła katolickiego obchodzony jest Wielki Czwartek. Jest to święto ruchome, którego obrzędy są celebrowane na pamiątkę ustanowienia dwóch sakramentów, mianowicie sakramentu Kapłaństwa oraz Eucharystii.

W początkowych wiekach Wielki Czwartek  był przede wszystkim dniem, w którym grzesznicy mogli się pojednać z Bogiem. W tym dniu odprawiane były zazwyczaj trzy msze: dla ludu, dla wszystkich grzeszników oraz dla poświęcenia olejów.

Dzisiaj Wielki Czwartek to święto, które jest obchodzone jako pamiątka ustanowienia najważniejszych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii. Sakramenty te zostały powołane do życia przez Jezusa Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. Na pamiątkę tego niezwykle ważnego wydarzenia w tym dniu we wszystkich kościołach w całej Polsce sprawowana jest uroczysta msza święta, nazywana mszą krzyżma (w trakcie jej trwania poświęcane są oleje do namaszczeń). Ponadto w tym samym czasie odbywa się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

Z obchodami Wielkiego Czwartku związana jest także msza Wieczerzy Pańskiej, w czasie której w niektórych kościołach odbywa się zwyczaj obmycia nóg dwunastu mężczyznom. Po zakończeniu mszy Najświętszy Sakrament przenoszony jest do kaplicy określanej „Ciemnicą”, gdzie wierni mogą uczestniczyć w adoracjach do późnych godzin nocnych oraz przez cały Wielki Piątek.

Drugim dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Piątek. To dzień, którego celem jest upamiętnienie śmierci Pana Jezusa na krzyżu. W tym dniu w kościołach katolickich nie sprawuje się tradycyjnej mszy świętej. Wielki Piątek to czas zadumy, skupienia i rozmyślania nad Męką Chrystusa. W tym dniu obowiązuje post ścisły. W kościołach odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Wielkopiątkowa liturgia jest związana z liturgią Męki Pańskiej. W tym dniu w kościołach nie używa się dzwonków oraz instrumentów muzycznych. Po liturgii Słowa Bożego oraz opisie Męki Pańskiej ma miejsce adoracja Krzyża, w trakcie której kapłani, służba liturgiczna oraz wszyscy wierni całują krzyż. Następnie Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do miejsca nazywanego Grobem Pańskim. Dekorowanie Grobu Pańskiego musi odbyć się wcześniej, gdyż po wielkopiątkowych obrzędach w kaplicy rozpoczyna się adoracja.

Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek zajmują bardzo ważne miejsce także w liturgii kościoła prawosławnego. Obrzędy Wielkiego Tygodnia rozpoczynają się w czwartek wieczorem. Wówczas czytane są fragmenty z Ewangelii przypominające o wydarzeniach od Ostatniej Wieczerzy Pańskiego aż do śmierci Jezusa Chrystusa. Śpiewane są również wielkopostne pieśni.