Rezurekcja w Sobotę i Niedzielę

Najbardziej uroczystym nabożeństwem związanym z obchodzeniem świąt wielkanocnych na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest niewątpliwie msza rezurekcyjna. Rezurekcja to nabożeństwo, które w tradycji kościoła katolickiego połączone jest z procesją, mającą na celu niesienie całemu światu radosnej nowiny o zwyciężeniu śmierci przez Jezusa. Odbywa się ono w jeden dzień po tym, jak ma miejsce święcenie pokarmów w kościołach.

W procesji rezurekcyjnej obok Najświętszego Sakramentu niesiony jest krzyż przyozdobiony figurą Jezusa i czerwoną stułą. Procesja może odbyć się zarówno na zakończenie Paschalnej Wigilii, ja i również we wielkanocny poranek, tuż przed pierwszą mszą świętą. Aktualnie w naszym kraju coraz częściej odchodzi się od odprawiania procesji rezurekcyjnej wczesnym rankiem. W niektórych parafiach księża odprawiają również poranną procesję, określaną mianem procesji wielkanocnej.

Procesja rezurekcyjna na zakończenie Wigilii Paschalnej polega na przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do symbolicznego Grobu Pańskiego, gdzie ma miejsce uroczyste okadzenie i odśpiewanie pieśni. Następnie kapłan wraz z monstrancją odbywa procesję, w trakcie której najczęściej śpiewana jest pieśń „Wesoły nam dzień nastał” lub „Chrystus zmartwychwstan jest”. Procesja okrąża kościół trzy razy. Po powrocie do świątyni krzyż razem z figurą Jezusa Chrystusa jest ustawiana tuż obok ołtarza. Na zakończenie tego obrzędu wykonywana jest wielkanocna antyfona „Raduj się nieba Królowo”.

Procesja rezurekcyjna rano odbywa się w nieco inny sposób. Po zakończeniu obchodów Wigilii Paschalnej Najświętszy Sakrament zostaje wystawiony w celach adoracji. W tym czasie nie śpiewa się pieśni. Najczęściej odmawia się różaniec. Rankiem kapłan wraz ze służbą liturgiczną udaje się do Grobu Pańskiego, przy którym zaczynają gromadzić się wierni. Na wejście śpiewana jest pieść na cześć zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Po adoracji i okadzeniu procesja wyrusza wraz z kapłanem i wiernymi, okrążając kościół trzy razy (w niektórych parafiach okrąża się świątynię tylko jeden raz). Po powrocie figura Chrystusa wraz z krzyżem zostaje ustawiona obok ołtarza. Bezpośrednio po porannej procesji rezurekcyjnej w Niedzielę Zmartwychwstania następuje msza święta, w której biorą udział zgromadzeni wierni. Podczas odprawiania tej mszy nie śpiewa się pieśni na wejście, a kapłan opuszcza także akt pokuty oraz formułę „Panie, zmiłuj się nad nami”. Następuje natomiast uroczyste odśpiewanie hymnu „Chwała na wysokości Bogu”.